فرم ثبت نام در سامانه انتخابات فرمانداری شهرستان جلفا سال 96