سرخط اخبار

شرایط ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا

01
 
ماده 26 (اصلاحي 1386/08/27)- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
 د- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
هـ – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك ديپلم  براي شوراي روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم  يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
تبصره1- (الحاقي 1392/01/27) كساني كه در دوره هاي قبل عضو شورا بوده اند به شرطي كه در همان محل كانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.
تبصره2- (الحاقي 1392/01/27) هيأتهاي اجرايي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان را اخذ مي نمايند.
و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
تبصره2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هريك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
تبصره 3-(الحاقي 1392/01/27) ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.

رنگ سایت

نوع قلم

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %