سرخط اخبار

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

02

 

  • اصل شناسنامه عكس دار
  • دو نسخه تصوير كليه صفحه هاي شناسنامه
  • اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي
  • چهار قطعه عكس جديد 4 × 3
  • دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك ديپلم  براي شوراي روستاهای بالای دویست خانوار
  • داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم  يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
  • ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.

رنگ سایت

نوع قلم

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %